Vårt långsiktiga mål är att ha Sveriges bästa hållbarhetsarbete inom miljö, socialt ansvar, mångfald, affärsetik och hälsa & säkerhet.

hållbarhetsfokus för 2017

 • Hälsa och säkerhet

  Hälsa och säkerhet

  Se till att hälsa och säkerhet blir en naturlig del av förvaltningsarbetet.

  Ta fram en säkerhetsplan för Kungsleden AB.

   

   

   

 • Mångfald

  Mångfald

  Öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

   

   

   

   

 • Affärsetik

  Affärsetik

  Alla medarbetare känner till våra riktlinjer och policys gällande affärsetik och det förs en dialog med medarbetarna om affärsetiska frågor som uppkommer i verksamheten.

   

   

   

 • Socialt ansvar

  Socialt ansvar

  Genomföra minst ett socialt projekt i ett kluster.

  Erbjuda 20 ungdomar sommarpraktik hos underleverantörer.

  Fortsatt samarbete med Fryshuset.

   

   

 • Miljö

  Miljö

  Minska koldioxidutsläppen.

  Minska energianvändningen med 3%.

  Andelen miljöcertifierade fastigheter ska öka.

  Ha minst 50 gröna hyresavtal vid årets slut.

  Installera solceller på minst en fastighet.