Investerare

Fokus på hållbar tillväxt

Kungsleden idag och framåt

Välkommen till Kungsleden

"Fokus på hållbar tillväxt framåt", säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

Investerare

Kungsleden som investering

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Vi är noterade på Nasdaq Stockholm Large Cap. Här berättar vi hur vi skapar värde för våra aktieägare och hur vi vill utvecklas framåt.