Vi sätter dig
i centrum

Arbetsplatsrådgivning

Nya generationens kontor som konkurrensmedel

Hybridkontor, hemarbete, aktivitetsbaserat eller behovsanpassat? Vi hjälper dig.

Vår verksamhet

Kunderbjudande med människan i centrum

Att ständigt utveckla, förbättra och modernisera våra fastigheter är avgörande för vår framgång. Särskilt fokus lägger vi på att utveckla kunderbjudanden för att möta våra nuvarande och framtida kunders behov och önskemål.

Mer om vårt kunderbjudande

Kungsleden idag och framåt

Välkommen till Kungsleden

"Fokus på hållbar tillväxt framåt"

Våra utvecklingsprojekt

Hållbarhet

En verksamhet och arbetsplats som håller över tid

För oss som långsiktig fastighetsägare är hållbarhet en framgångsfaktor som säkrar vår framtida konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet inkluderar allt ifrån resan mot att bli klimatpositiva till en hållbar, säker och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.