Investerare

Rapporter och presentationer

Rapporter

2020 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
2020 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Delårsrapport Q1 x x x x
2019 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2019 x x
Bokslutskommuniké 2019 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x x
2018 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2018 x x
Bokslutskommuniké 2018 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x x
2017 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2017 x x
Hållbarhets-redovisning 2017 x x
Bokslutskommuniké 2017 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x x
2016 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2016 x x
Bokslutskommuniké 2016 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x x
2015 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2015 x x x x
Bokslutskommuniké 2015 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x x
2014 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2014 x x x x
Bokslutskommuniké 2014 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2013 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2013 x x x x
Bokslutskommuniké 2013 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2012 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2012 x x x
Bokslutskommuniké 2012 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2011 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2011 x x x
Bokslutskommuniké 2011 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2010 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2010 x x x
Bokslutskommuniké 2010 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2009 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2009 x x x
Bokslutskommuniké 2009 x x x x
Delårsrapport Q3 x x x
Delårsrapport Q2 x x x x
Delårsrapport Q1 x x x
2008 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2008 x x
Bokslutskommuniké 2008 x x x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x x
Delårsrapport Q1 x x
2007 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2007 x x
Bokslutskommuniké 2007 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x x
Delårsrapport Q1 x x
2006 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2006 x x
Bokslutskommuniké 2006 x x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
2005 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2005 x x
Bokslutskommuniké 2005 x x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
2004 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2004 x x
Bokslutskommuniké 2004 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x x
Delårsrapport Q1 x x
2003 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2003 x x
Bokslutskommuniké 2003 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
2002 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2002 x x
Bokslutskommuniké 2002 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
2001 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2001 x x
Bokslutskommuniké 2001 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
2000 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 2000 x x
Bokslutskommuniké 2000 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q2 x x
Delårsrapport Q1 x x
1999 Rapport Pressmeddelande Presentation Webcast
Årsredovisning 1999 x x
Bokslutskommuniké 1999 x x
Delårsrapport Q3 x x
Delårsrapport Q1 x