Rapporter och presentationer

Läs och ladda ner Kungsledens finansiella rapporter och presentationer.

"God start på året, positiva utsikter framåt"

Välj år

Kontakta oss gärna vid frågor

Biljana Pehrsson

Vd

Tel: 08-503 052 04
Mejla mig

Ylva Sarby Westman

vVD / CFO

Tel: 08-503 052 27
Mejla mig

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig

Finansiell rapportering

Års- och hållbarhets-redovisning 2020

"Fokus på hållbar tillväxt framåt", säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.