Rapporter och presentationer

Läs och ladda ner Kungsledens finansiella rapporter och presentationer.

Bokslutskommuniké januari - december 2021

Välj år

Kontakta oss gärna vid frågor

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig

Finansiell rapportering

Års- och hållbarhets-redovisning 2020

"Fokus på hållbar tillväxt framåt"