Investerare

Aktien

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2019 till 218 403 302 stycken.

Ägare

Kungsledens ägare fördelade sig per den 30 september 2019 enligt följande:

  • Utländska ägare, 41,4 procent
  • Svenska ägare, 58,6 procent