Aktien

Till följd av att Castellum AB (publ) kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Kungsleden AB (publ) har styrelsen för Kungsleden ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i Kungsleden AB (publ):s aktier på Nasdaq Stockholm är den 3 december 2021.

 

Namn: Kungsleden AB
Kortnamn: KLED
Introduktionsdatum: 1999-04-15
Antal aktier: 218 403 302

Kungsledens aktie var noterad på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista. Aktien börsnoterades 15 april 1999 på Stockholmsbörsens O-lista och Kungsleden ägde vid noteringen fastigheter till ett värde om 5 miljarder kronor. Från och med 2 januari 2017 betecknades Kungsleden som ett Large Cap-bolag. Aktien avnoterades den 3 december 2021.