Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2018 till 218 403 302 stycken.

Ägare

Antalet aktieägare per den 30 september 2018 uppgick till 20 522 stycken.

Kungsledens ägare fördelade sig per den 30 september 2018 enligt följande:

  • Utländska ägare, 40,2 procent
  • Svenska ägare, 59,8 procent