Investerare

Aktien

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Antalet utestående aktier uppgick per den 30 juni 2020 till 218 403 302 stycken.

ÄGARE

Kungsledens ägare fördelade sig per den 30 juni 2020 enligt följande:

• Utländska ägare, 45,1 procent
• Svenska ägare, 54,9 procent