Aktien

Kungsledens aktie (KLED) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Aktien introducerades på börsen år 1999.

Namn: Kungsleden AB
Kortnamn: KLED
Introduktionsdatum: 1999-04-15
Antal aktier: 218 403 302

Kungsledens aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista. Aktien börsnoterades 15 april 1999 på Stockholmsbörsens O-lista och Kungsleden ägde vid noteringen fastigheter till ett värde om 5 miljarder kronor. Från och med 2 januari 2017 betecknas Kungsleden som ett Large Cap-bolag.

I slutet av år 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på över 40 miljarder kronor.

Kontakt

Ylva Sarby Westman

Vice VD och ekonomi- och finanschef (CFO)

Tel: 08-503 052 27
Mejla mig