Vi ska ta ansvar för de närsamhällen där vi verkar. För oss som kommersiell fastighetsägare är det angeläget att vi tar ett bredare ansvar och ser till mer än enbart våra hus.

Fryshuset

För att bidra till samhället och samtidigt öka mångfalden i branschen samarbetar Kungsleden med Fryshuset. Vi deltar i aktiviteter såsom mentorskap för unga och sitter med i juryn för Sveriges Ungdomsentreprenör – ett betydelsefullt initiativ som inspirerar, stöttar och driver unga att förverkliga sina drömmar. Under 2018 erbjöds sex ungdomar sommarjobb via underentreprenörer inom förvaltningen i Göteborg i samarbete med Fryshuset.

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungsleden deltar även i IVA:s praktikprogram för nyanlända akademiker, Jobbsprånget och under 2019 kommer minst en praktikplats att erbjudas till en teknisk förvaltare.

LIA-praktikanter

Under 2018 togs riktlinjer för mottagande av LIA-praktikanter (Lärande i arbete) från Yrkeshögskolor fram och Kungsleden har kontakt med flera skolor för att etablera samarbeten.

Altitude Academy

Ett samarbete har även inletts med Altitude Meetings, hyresgäst i STUDIO i Malmö, i syfte att hjälpa unga talanger att bli morgondagens ledare. Det nya programmet Altitude Academy är en gratis ledarskapsutbildning och ett nätverk för unga som vill förändra världen.

Stort engagemang bland Kungsledens medarbetare

Under 2018 har våra medarbetare bidragit till insamling av glasögon till Bolivia i samarbete med Synsam och Optiker utan gränser.

Kungsledens medarbetare har även skänkt julklappar till både Frälsningsarméns initiativ "julklappar till barn som inte får några" samt genom Stadsmissionen på Story Hotel i Malmö.

Under året presenterade Fryshuset sin verksamhet "Barn till ensamma mammor" hos Kungsleden på en fredagsfrukost, vilket skapade engagemang hos personalen. Därefter arrangerades en klädgivardag tillsammans, där Kungsledens medarbetare deltog som volontärer.