Vi ska ta ansvar för de närsamhällen där vi verkar. För oss som kommersiell fastighetsägare är det angeläget att vi tar ett bredare ansvar och ser till mer än enbart våra hus.

Fryshuset

För att bidra till samhället och samtidigt öka mångfalden i branschen samarbetar Kungsleden med Fryshuset. Vi deltar i aktiviteter såsom mentorskap för unga och sitter med i juryn för Sveriges Ungdomsentreprenör – ett betydelsefullt initiativ som inspirerar, stöttar och driver unga att förverkliga sina drömmar. 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Kungsleden deltar även i IVA:s praktikprogram för nyanlända akademiker, Jobbsprånget.

LIA-praktikanter

Under 2018 togs riktlinjer för mottagande av LIA-praktikanter (Lärande i arbete) från Yrkeshögskolor fram och Kungsleden har kontakt med flera skolor för att etablera samarbeten.

Altitude Academy

Ett samarbete har även inletts med Altitude Meetings, hyresgäst i STUDIO i Malmö, i syfte att hjälpa unga talanger att bli morgondagens ledare. Det nya programmet Altitude Academy är en gratis ledarskapsutbildning och ett nätverk för unga som vill förändra världen.

 

Läs mer om hur vi jobbar med mångfald och inkludering