Miljö

Kungsleden stödjer Fossilfritt Sverige

Kungsleden var ett av de första företagen som har anslöt sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. När inbjudan kom från Närings- och innovationsmintern, Mikael Damberg valde Kungsleden direkt att stötta initiativet.

Om Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inför klimatmötet i Paris startar regeringen initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet.

För att nå målet om ett fossilfritt Sverige krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Genom initiativet Fossilfritt Sverige, får svenska aktörer möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet och dra lärdomar av varandra.

Ett antal svenska företag, städer och andra aktörer deltar för att de ser fördelarna med att gå före och de utmanar andra aktörer att göra en insats.

Läs mer om Fossilfritt Sverige på Regeringens webbplats