Hållbarhetsprojekt

Solfångare som solavskärmning

För en fastighetsägare som Kungsleden har energiförbrukning ett stort fokus bland förvaltare, tekniska förvaltare och vår miljöorganisation.

Med en stor fastighetsportfölj i beståndet gör energiförbrukningen ett stort avtryck på både miljö och resultaträkning. Att minska detta avtryck medför fördelar för samhället i stort och för företagets resultat.

Ett projekt som nyligen genomförts är installationen av en stor solcellsanläggning på fastigheten Älvsborg 178:8 i Göteborg. Solceller monteras på fasaden i form av solavskärmning vilket gör att inomhustemperaturen hålls nere och därmed minskar behovet av kylning i lokalen samtidigt som solens energi tas tillvara. Installationen omfattar 42 kW och beräknas generera 38 000 kWh per år vilket kan likställas med vad sju lägenheter gör av med. Återbetalningstiden beräknas till cirka åtta år.

Solfångare