Hållbarhetsprojekt

Ny teknik – SmartLight

Kungsleden har genomfört tre stora klimatprojekt på fastigheter i Västerås. Projekten har använt nya tekniklösningar som svar på förvaltarnas och kundernas behov.

Som ett led i vårt arbete att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter har vi installerat in produkten SmartLight på en av våra fastigheter i Västerås. SmartLight är en ”ljuskub” innehållande prismor som förstärker det naturliga dagsljuset och på detta sätt minskar behovet av elektrisk belysning på dagen.

Prismorna är så pass effektiva att behovet av elektriskt ljus i princip är obefintligt på dagen oavsett väderlek.