Vi ska göra affärer på ett professionellt, schyst och transpa­rent sätt, samt ha ett bra bemötande såväl internt som externt.

Utifrån en kartläggning av korruptionsrisker har vi bedömt att de huvudsakliga riskerna finns vid externa kontakter och i hanteringen av stora ekonomiska belopp.

Förvaltningsverksamheten, utvecklingsenheten och transaktionsverksamheten är identifierade som riskområden.

Sedan 2012 finns en uppförandekod och en etisk policy som samtliga medarbetare och underleverantörer ska ta del av och arbeta efter. Kungsleden har även en  särskild intern uppförandekod som bland annat förtydligar medarbetaransvaret.