Hållbarhet

BIKUPOR PÅ TAKET FRÄMJAR DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN

Kungsleden är fadder åt två stycken bikupor upp vid terrassen på innergården till Kista One, för att ge ett bidrag till ett mer lång­siktigt hållbart samhälle. Via bikuporna får vi dessutom varje år lokalt producerad honung.

Bikupor i urbana miljöer blir allt vanligare och de fredliga bina lever gott nära människor. Syftet med Kungsledens bikupor är att främja den biologiska mångfalden som lider av att det råder brist på pollinerande bin i världen, särskilt i storstadsområden. Bin är viktiga, inte minst för att upprätthålla livsmedelsproduk­tionen i världen – över en tredjedel av världens livsmedelspro­duktion är beroende av binas pollinering! Under de senaste fem åren har miljontals bin dött utan att någon kan förklara orsaken. Om bina fortsätter att dö kommer det att få drastiska konsekvenser för människan.
Kungsleden samarbetar med Blomlöfs Bin, mer information om deras verksamhet hittar du här: http://www.blomlofsbin.se/