Om Kungsleden

Hållbarhet

Kungsleden lägger stor vikt vid hållbarhet där våra fem fokusområden är miljö, mångfald, affärsetik, socialt ansvar samt hälsa och säkerhet. Vi är visserligen redan nu ett av börsens mest jämställda bolag, men vi har mycket arbete kvar. Följ oss på vår målmedvetna och spännande resa mot ett ur alla aspekter hållbart fastighetsbolag!