Pressmeddelande18 januari 2022

Kungsleden hyr ut till Gräsvårdsmaskiner AB i Malmö

Kungsleden, ett dotterbolag till Castellum, har skrivit ett hyresavtal med Gräsvårdsmaskiner AB (GVM) om 3,5 år. Uthyrningen omfattar både lager- och kontorsyta i Kungsledens fastighet Holkyxan 6 i Malmö. Inflyttningen sker under första och andra kvartalet 2022.

GVM är i dag en av de ledande marknadsaktörerna inom den professionella grönytebranschen i landet och finns på fyra strategiskt viktiga orter runt om i Sverige, däribland Malmö.

GVM i Malmö expanderar och behövde större utställningsytor, större verkstad och lager. GVM var även i behov av ett större kontor. Samtidigt var GVM måna om att ha en strategiskt bra placering geografiskt med tanke på att en betydande del av företagets kunder är lokaliserade i och runt Malmö. 

Valet föll på Kungsledens fastighet Holkyxan 6 på Bronsyxegatan i Malmö, där GVM från och med år 2022 ska hyra en kontorsyta på 650 kvm och lagerlokaler på 3562 kvm.

”Fastigheten på Bronsyxegatan 13 fann vi vara ett bra alternativ baserat på den kravprofil vi hade satt upp som innehöll krav på både god intern och extern logistik”, berättar Jon Fundahn, VD Gräsvårdsmaskiner AB.  

I och med uthyrningen till GVM så är nu fastigheten uthyrd till 90 procent.

”Det känns väldigt bra att kunna erbjuda både lokaler och läge som så väl passar GVMs utvecklingsbehov”, konstaterar Ulrica Sjöswärd Regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden.

Inflyttning kommer att ske i två etapper. GVM kommer få tillträde till kontorslokalerna redan i januari 2022 och lagerlokalerna från och med 1 april 2022.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö, Kungsleden, 073 803 12 09, ulrica.sjosward@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden är sedan november 2021 ett dotterbolag till Castellum.

Presskontakt

Hampus Zethelius

PR & Digital Medieansvarig

Tel: 08-503 052 83
Mejla mig