Pressmeddelanden

Kungsleden säljer elnät till Mälarenergi

Kungsleden säljer elnät på Finnslätten till Mälarenergi i Västerås. Kungsleden renodlar härmed sin verksamhet i linje med bolagets strategi.

Coronasäker överenskommelse. Fr. v. Jonas Rigner VD Mälarenergi Elnät, Mats Eriksson Regionchef Mälardalen Kungsleden och Niklas Gunnar VD Mälarenergi.

”Det här är en bra affär för våra hyresgäster och för oss. Mälarenergi har det långsiktiga perspektiv och kunnande som krävs för att anläggningarna ska skötas och vidareutvecklas på bästa sätt för kunderna och vi kan fokusera helt på vårt arbete med Vision Finnslätten – att tillsammans med övriga aktörer på Finnslätten utveckla området till en inspirerande miljö för högteknologiska och elintensiva företag, säger Mats Eriksson, Regionchef på Kungsleden i Mälardalen.

I juli 2018 undertecknade Kungsleden och Mälarenergi ett överlåtelseavtal avseende mediaanläggningar på Finnslätten. Överlåtelsen av VA och kyla har genomförts tidigare. Affären som nu slutförs var villkorad bland annat av att ledningsrätter uppläts åt Mälarenergi.

”De anläggningar vi förvärvar kompletterar våra befintliga anläggningar i Västerås. Vi förbättrar våra möjligheter att driva och långsiktigt utveckla god försörjning och kundanpassade lösningar med elkraft på Finnslätten och i dess närhet, säger Niklas Gunnar VD på Mälarenergi.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Eriksson, Regionchef Mälardalen Kungsleden |070 588 79 99| Mats.eriksson@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden |070-884 74 69| anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se