Pressmeddelanden

Magnus Jacobson slutar som CFO på Kungsleden

Magnus Jacobson har vid 62 års ålder beslutat att lämna sin tjänst som CFO på Kungsleden efter drygt två år i bolaget.

”Magnus Jacobson har med sin långa erfarenhet av ekonomistyrning och finansiering i fastighetsbranschen bidragit till att göra Kungsleden till ett finansiellt stabilt och starkt bolag. Jag har förståelse för hans önskan att dra sig tillbaka från en operativ roll och vill tacka honom för hans förtjänstfulla insatser”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Magnus Jacobson fortsätter som CFO fram till sommaren 2020. Rekryteringen av en ny CFO startas omgående.

Regulatorisk

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden| 0708-84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se

 


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se