Pressmeddelanden

Lösen av köpoptioner för ledningen i Kungsleden

Ledningen i Kungsleden har nu löst in köpoptioner och köpt aktier i Kungsleden enligt det optionsprogram som två av bolagets huvudägare, Gösta Welandson och Olle Florén, utfärdade i september 2017.

Syftet med optionsprogrammet som aviserades vid årsstämman 2017 var att skapa tydliga incitament för vd och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Totalt antal optioner som ställdes ut till Kungsledens nuvarande ledning var 185 000 fördelat på sex deltagare till ett lösenpris om 60 kronor per aktie. Utfärdare var Gösta Welandson genom bolag med 75 procent och Olle Florén med 25 procent av optionerna. Då köpoptionerna utfärdades av enskilda aktieägare uppstår inte någon utspädning för övriga aktieägare.

Inlösen av aktieoptionerna har nu skett. Till del kommer ledningen att finansiera lösen av aktieoptioner med försäljning av aktier men netto kommer ledningens samlade aktieinnehav att öka. Vd Biljana Pehrssons aktieinnehav kommer att öka från 105 000 aktier till 145 000 aktier.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08 503 052 04 | Biljana.Pehrsson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | Anna.Trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se