Pressmeddelanden

Kungsleden stöttar restauranger och ensamstående mammor under Coronakrisen

Kungsleden köper matlådor av en rad restauranghyresgäster som levereras till ensamstående mammor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Syftet med initiativet är att stötta restauranger och Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor under Coronakrisen.

”Att vi gör det här tillsammans med Kungsleden betyder oerhört mycket för många barnfamiljer som har en ansträngd ekonomi. Förutom att de får större utgifter när barnen äter mer hemma så har många ensamstående mammor fått gå ner i arbetstid eller i värsta fall förlorat sina jobb”, säger Sofie Schwertner som är verksamhetsansvarig för Barn till ensamma mammor på Fryshuset.

Under två veckor kommer Kungsleden att leverera matlådor till Fryshusets projekt Barn till ensamma mammor. Matlådorna köps från restauranger som bedriver verksamhet i Kungsledens fastigheter.

”Vi vill stötta några av dem som drabbas värst av krisen. Tillsammans med Fryshuset hjälper vi ensamstående föräldrar som hamnar i en svår ekonomisk situation och samtidigt stöttar vi restaurangkunder som drabbas hårt när rörligheten i samhället begränsas”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden kommer inledningsvis att köpa 1 300 matlådor och står för hela kostnaden. Matlådorna köps in från 13 restauranger.  

”För oss är varje beställning viktig i det här läget. Vi är därför glada att de här beställningarna kommer från Kungsleden och att vi samtidigt stöttar barn till ensamstående mammor”, säger Henrik Vestlund på restaurangen Ett litet kök i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden  | 08-503 052 20 | anna.trane@kungsleden.se
Hampus Zethelius, pressansvarig Kungsleden | 08-503 052 83 | hampus.zethelius@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se