Pressmeddelanden

Kungsleden inkluderas i Global Property Research GPR 250-index

Global Property Research har valt att inkludera Kungsleden i sitt GPR 250-index per 21 december 2020. GPR 250-index består av de 250 mest likvida börsnoterade fastighetsbolagen i världen.

Andelen free float för Kungsledens aktie uppskattas för närvarande uppgå till 74% enligt Bloomberg. 

Här hittar du mer information om GPR 250-index och de urvalskriterier som används.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070-690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 070-884 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se