Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut ca 7 700 kvm i Malmö och Ängelholm

Kungsleden har tecknat två nya hyresavtal avseende uthyrning av ca 7 700 kvm lager- och kontorsyta i fastigheterna Dubbelknappen 4 i Malmö och Älvdalen 1 i Ängelholm. Hyresgästerna består av en ny och en befintlig hyresgäst.

Kungsledens befintliga hyresgäst 3D Prima utökar sin befintliga lager- och distributionsyta för 3D-skrivare med ca 1 300 kvm i Dubbelknappen 4. Den nya hyresgästen Englog flyttar in på drygt 6 400 kvm i Älvdalen 1 för sin verksamhet inom tredjepartslogistik och truckutbildning.”Att bygga långsiktiga relationer och inspirerande arbetsplatser med våra hyresgäster är viktigt för oss. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet av 3D Prima, som mer än fördubblar sin yta, och vi välkomnar Englog som ny hyresgäst”, säger Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö hos Kungsleden.

”I samband med att vi växer vår verksamhet inom distribution av 3D-skrivarutrustning var vi i behov av större lokaler. Med tanke på vårt samarbete med Kungsleden under en längre tid föll det naturliga valet i att stanna kvar och utöka ytan i de befintliga lokalerna”, säger Jacob Mårtensson, VD på 3D Prima.

”Vi var i behov av rymliga och flexibla lokaler där vi dels kan bedriva vår verksamhet inom tredjepartlogistik, dels utbilda blivande truckförare. Kungsleden var tillmötesgående och lyhörd i processen och vi ser fram emot att tillträda våra nya lokaler”, säger Benni Olsson, VD på Englog.

Dubbelknappen 4, med en uthyrningsbar yta om ca 21 800 kvm är därmed fullt uthyrd. Fastigheten är belägen i Kungsledens kluster Malmö Fosie. Älvdalen 1 i Ängelholm har drygt 11 900 kvm uthyrningsbar yta och uppnår en uthyrningsgrad om ca 55 procent. Nyuthyrningarna löper över fyra år och motsvarar ett årligt hyresvärde om 4,7 Mkr.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden | +46 31-755 56 31 | ulrica.sjosward@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden | 08-502 052 20 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2019 ägde vi 209 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 38 310 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se