Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter att emittera gröna obligationer

Kungsleden har under sitt MTN-program utökat ett befintligt grönt obligationslån med 300 Mkr. Obligationen emitterades till kursen 100,615% vilket motsvarar en marginal över Stibor på 1,30%. Obligationen löper med en fast kupong på 1,51% och har slutligt förfallodatum i december 2024.

Intresset från investerare att placera i Kungsledens gröna obligationer har under året varit stort och under det innevarande året har vi sammanlagt emitterat 2,3 Mdr i gröna obligationer med merparten på längre löptider om 5 till 6 år. Andelen grön finansiering av den totala låneportföljen har under året ökat från 27% till 38% efter den senaste emissionen. 

Under hösten beslutade Kungsleden om nya ambitiösa klimatmål. Som första fastighetsbolag i Sverige har Kungsleden antagit målet att bli klimatpositiva i hela värdekedjan senast år 2035, med delmålet att vara klimatpositiva i förvaltningen och fastighetsdriften år 2025.

”Hela vår organisation arbetar dedikerat för att vi ska nå våra högt ställda klimatmål. Vi är övertygade om att det arbete som nu pågår kommer stärka Kungsledens konkurrenskraft och vi har under hösten påbörjat arbetet med att uppdatera ramverket för gröna obligationer med syfte att ytterligare tydliggöra våra höga hållbarhetsambitioner,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden | 070-690 65 97 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 070-884 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se