Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar handelsfastighet i Täby

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Täby Tändstiftet 2 till Europeiska Motor AB för 46 Mkr.

Fastigheten som är i behov av en omfattande hyresgästanpassning är fullt uthyrd till köparen Europeiska Motor AB. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 2 200 kvm och frånträde kommer att ske i januari 2021. Försäljningsvärdet överstiger fastighetens bokförda värde.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Vice VD och CFO Kungsleden | 08 503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | anna.trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se