Pressmeddelanden

Förändringar i Kungsledens ledningsgrupp

Frida Stannow Lind lämnar sin roll som affärsutvecklingschef på Kungsleden för att bli chief operating officer på Humlegården.

”Att lämna Kungsleden har inte varit ett enkelt beslut. Det har varit mycket givande att bygga upp fastighetutvecklings- och projektverksamheten ihop med Biljana Pehrsson och övriga kollegor. Bolaget har nu en attraktiv projekt- och fastighetsportfölj och en erfaren organisation,” säger Frida Stannow Lind, affärsutvecklingschef för Kungsleden.

Frida Stannow Lind har varit anställd på Kungsleden i tio år.

”Frida Stannow Lind har spelat en avgörande roll i att bygga upp fastighetutvecklings- och projektverksamheten på Kungsleden och att bidra till bolagets hela affär. Kungsledens ledning och jag vill tacka Frida för hennes mycket förtjänstfulla insatser och önska henne all lycka när hon går över till Humlegården”, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Frida Stannow Lind fortsätter i sin nuvarande roll till årsskiftet. Processen att rekrytera hennes efterträdare inleds omgående.

För mer information, vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08 503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anna Trane, kommunikationschef Kungsleden| 0708 84 74 69 | Anna.Trane@kungsleden.se


Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 juni 2020 ägde vi 210 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 387 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se