Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till styrelse i Kungsleden AB (publ)

Kungsleden AB:s (publ) valberedning föreslår inför årsstämman 2019 att Christer Nilsson väljs till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Charlotta Wikström, Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren. Vidare föreslås att Charlotte Axelsson omväljs till styrelsens ordförande. Christer Nilsson är född 1955 och har de senaste 35 åren arbetat inom fastighets-/byggbranschen. Han har haft olika befattningar på Skanska, bl a som arbetsledare och produktionschef, arbetat som bygg/fastighetschef på REALIA Fastighets AB, VD på Tage och Söner Byggnads AB samt MVB Syd AB och fastighetschef på Industry Park of Sweden. Sedan 2014 bedriver han egen verksamhet med interimsuppdrag inom management, bygg- och fastighetsfrågor, projektledning samt företagsutveckling. Liselotte Hjorth har undanbett sig omval.

Kungsledens valberedning har bestått av Göran Larsson (nominerad av Gösta Welandson med bolag tillika valberedningens ordförande), Michael Green (nominerad av Handelsbanken Fonder), Charlotte Axelsson (styrelsens ordförande) samt Martin Jonasson (nominerad av Andra AP-fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2019, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Regulatorisk

För ytterligare information vänligen kontakta:

Göran Larsson, valberedningens ordförande, telefon 070-633 85 90 eller via e-post goran44.larsson@gmail.com.


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-02-20 kl.11.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.