Pressmeddelanden

Moodys bekräftar positiva utsikter för Kungsleden att uppgraderas till Investment Grade

Moodys bekräftar Kungsledens positiva utsikter att uppgraderas till Investment Grade. En Investment Grade-rating ökar förutsättningarna att uppnå ännu lägre kapitalkostnad och att reducera refinansieringsrisken ytterligare.

”Det målinriktade arbetet med att skapa en fastighetsportfölj av hög kvalitet i våra starkaste hyresmarknader ihop med att succesivt stärka Kungsledens finansiella ställning, har bidragit till att Kungsleden nu uppfyller de krav som ställs på ett Investment Grade- bolag. Moodys har valt att behålla vårt nuvarande betyg Ba1 med positiva utsikter med hänvisning till deras bedömning om att osäkerheten av det framtida marknadsläget har ökat. Vi ser dock att den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt god. Vi känner oss trygga med att vi har högkvalitativa fastigheter i bra lägen och ett kunderbjudande som efterfrågas i såväl hög- som lågkonjunktur”, säger Kungsledens vd Biljana Pehrsson.

Kungsleden har under de senaste åren ökat sin upplåning från kapitalmarknaden och därigenom breddat sina finansieringskällor. Idag har Kungsleden en utstående volym om 6 miljarder kronor under det icke säkerställda MTN- programmet (Medium Term Note) med en ram om 8 miljarder kronor. Därutöver finns ett företagscertifikatprogram med en ram om 2 miljarder kronor.

Moodys pressmeddelande återfinns här: https://www.moodys.com/credit-ratings/Kungsleden-AB-credit-rating-823756075

Stockholm, 2019-03-21

Kungsleden AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:  

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se 

Magnus Jacobson, CFO Kungsleden| 08- 503 052 62|

magnus.jacobson@kungsleden.se 

Regulatorisk


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl.08:15 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.