Pressmeddelanden

Kungsledens första nyproduktion är igång – spadtag i Hyllie i Malmö idag

Idag togs första spadtaget för att markera byggstarten av Eden, Kungsledens nya kontorsbyggnad om cirka 8 000 kvm uthyrningsbar yta i Hyllie, Malmö. Den totala investeringen uppgår till 350 miljoner kronor och mer än 50 procent av kontorsytorna är redan uthyrda till bland andra Quick Office.

I spadarna höll idag (från vänster till höger i bild) Thomas Ellkvist vd för MVB Syd, Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, Niklas Lénart, vd för Quick Office och Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Malmö Stad 

​”Det känns fantastiskt bra att få sätta igång arbetet med att bygga Eden. Det är inte bara vår första nyproduktion av moderna kontor, utan även första gången vi tillämpar vårt eget koncept Symbiotic Building som handlar om att skapa platser med människors hälsa och välbefinnande i absoluta fokus”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

”Eden passar väl in i Hyllie och bidrar till att förverkliga visionen om den blandade stadsdelen med en stark hållbarhetsprofil”, säger Britt-Marie Fagerström, exploateringsingenjör och projektledare på Fastighets- och gatukontoret på Malmö Stad.

Inflyttning i Eden beräknas starta under andra kvartalet 2021. Byggnaden kommer även att certifieras enligt Leed (minst guldnivå) samt The Well Building Standard.

Ett 40-tal personer närvarade vid första spadtaget, bland dem fanns representanter från hyresgäster, entreprenör, beställare och Malmö stad.

Om Eden 

 • Byggherre: Kungsleden AB 
 • Entreprenör: MVB SYD 
 • Entreprenadform: totalentreprenad i samverkan
 • Lokalyta (LOA): cirka 7 900 kvm 
 • Bruttoarea (BTA): ca 11 400 kvm
 • Byggstart: november 2019
 • Första inflyttning: andra kvartalet 2021 
 • Största hyresgäst: Quick Office
 • Webbplats: www.edenihyllie.se

Om Symbiotic Building

Kungsledens koncept Symbiotic Building kan implementeras i både nybyggda och befintliga hus och innebär att aspekter inom fyra områden ska uppfyllas:

 • Hälsa – byggnaden ska vara bra för människors välmående och främja kreativitet, effektivitet och prestation.
 • Service – byggnaden ska ha en community-känsla och erbjuda service som underlättar livet, så som paketleveranser, catering, mötesrum med mera.
 • Intelligent och smart teknik – byggnaden ska erbjuda innovativa lösningar så som digitala verktyg för intern kommunikation, sensorer som visar lediga ytor, temperaturindikatorer, växter som renar luften, teknik som uppmuntrar till rörelse, ytor för att testa ny teknik med mera.
 • Naturnära – naturen ska vara nära även inomhus, främst i de gemensamma zonerna. Även ljud, ljus, dofter och material ska imitera naturen.

Fotograf bild från spadtaget: Urszula Striner 

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Ulrica Sjöswärd, regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden | 031-755 56 31 | ulrica.sjosward@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2019 klockan 14.30.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se