Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 5 300 kvm till framstående företag på Finnslätten i Västerås

Kungsleden har tecknat flera nya hyresavtal på Finnslätten i Västerås. Batteritillverkaren Northvolt utökar med cirka 1 700 kvm, bioteknikföretaget Scandinavian Gene Synthesis (SGS DNA) hyr cirka 2 800 kvm och IF Friskis&Svettis hyr 800 kvm med option på ytterligare 300 kvm.

Kungsleden arbetar tillsammans med ABB, Västerås Stad och andra framstående företag på Finnslätten för att utveckla området och skapa en attraktiv miljö med brett serviceutbud som kan locka till sig ytterligare innovativa verksamheter och talanger samt forskning och utbildning.

”Dessa nya uthyrningar till världsledande högteknologiska företag är precis i linje med den satsning vi gör på Finnslätten och stärker områdets attraktionskraft. Att öka serviceutbudet på området är också högt prioriterat och IF Friskis&Svettis blir ett välkommet bidrag”, säger Mats Eriksson, regionchef Mälardalen på Kungsleden.

Både Northvolt och SGS DNA har fattat beslut om att satsa långsiktigt på Finnslätten. Northvolt uppför för närvarande en produktionsanläggning – Northvolt Lab – strax intill de nya lokaler som företaget nu hyr av Kungsleden. SGS DNA, som är ledande inom in vitro-diagnostik och en del av den internationella koncernen Qiagen, flyttar sin verksamhet från Köping till Västerås.

Northvolt hyr i Byggnad 391 inom fastigheten Effekten 2 och SGS DNA hyr i Byggnad 357 inom fastigheten Finnslätten 1. I den senare pågår ett moderniseringsprojekt som bland annat syftar till att anpassa byggnaden till kontor, skola, produktion samt ytor för att stärka upp serviceutbudet på Finnslätten.

Serviceutbudet på Finnslätten förstärks kontinuerligt och för närvarande uppför Kungsleden för IF Friskis&Svettis räkning en träningsanläggning på i byggnad 391 på fastigheten Effekten 2.

Finnslätten ligger strax norr om Västerås centrum med närhet till E18 och riksväg 56. Här har en mängd världsledande internationella företag verksamhet, bland andra ABB, Bombardier, Westinghouse, Northvolt, Quintus Technology, AA-logistik, Enics, Strukton och AQ-group. Kungsleden är den största fastighetsägaren i området med 237 000 kvadratmeter. Västerås ligger tio mil väster om Stockholm och är Sveriges sjätte största stad med cirka 153 000 invånare.

Mats Eriksson, regionchef Mälardalen Kungsleden | 021-40 44 85| mats.eriksson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2019 kl.07:00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se