Pressmeddelanden

Kungsleden genomför strategiskt kompletteringsförvärv i befintligt kluster i Stockholm

Kungsleden fortsätter att expandera sin kontorsportfölj och stärker närvaron i det befintliga klustret Stockholm City Väst på Kungsholmen genom förvärv av kontorsfastigheten Gladan 4 för 428 Mkr.

Tomträtten förvärvas från Areim och inrymmer en modern kontorsbyggnad om 7 600 kvm. Det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 25 Mkr och de största hyresgästerna är LRF Konsult, Förlagssystem, Region Stockholm/Stockholms Läns Landsting och GEP Communication Group. Tillträde sker den 12 december 2019.

Kungsleden äger sedan tidigare sex fastigheter i Stockholm City Väst och efter tillträde av Gladan 4 uppgår klustrets totala area till cirka 58 000 kvm.

”Förvärvet ger oss ännu större möjligheter att vidareutveckla Stockholm City Väst till ett attraktivt och hållbart kontorskluster med inspirerande miljöer för våra kunder. Området ligger både centralt och med närhet till vatten och grönområden. Vi har själva vårt huvudkontor här och trivs fantastiskt bra”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |
08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 december 2019 kl.07:17 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se