Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av bokslutet 2018, den 14 februari klockan 08.45

Den 14 februari 2019 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2018.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av bokslutet där vd Biljana Pehrsson och cfo Magnus Jacobson kommenterar kommunikén.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på: https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Följ presentationen via telefonkonferens eller audiosändning kl 08.45

Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på: http://www.financialhearings.com/event/11470

Telefonnummer till konferensen:

  • SE: +46 8 566 426 98
  • UK: +44 203 008 98 02
  • US: +18 557 532 235

 

Ingen föranmälan krävs till telefonkonferensen. Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på: https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Finansiell kalender 2019

14 februari Bokslutskommuniké 2018

19 mars Årsredovisning 2018

26 april Delårsrapport, Q1 2019

26 april Årsstämma 2019 i Stockholm

10 juli Delårsrapport, Q2 2019

23 oktober Delårsrapport, Q3 2019

Kalendariet finns även publicerat på https://www.kungsleden.se/investerare/kalender

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08-503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-01-29 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.