Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar vakant fastighet i Spånga

Kungsleden har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Stockholm Mandelblomman 3 till Coeli Fastighet I AB för 36 Mkr. Försäljningspriset överstiger fastighetens bokförda värde.

Fastigheten är belägen i Spånga och inrymmer en vakant byggnad om 1 800 kvm som tidigare varit uthyrd till en skola. Fastigheten kommer att frånträdas i juli 2019. Avyttringen är i linje med Kungsledens innehavsstrategi som bland annat innebär att samla fastigheter som har god framtidspotential i attraktiva kluster.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |
08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 12/6 2019 kl. 10.30

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.