Pressmeddelanden

Magnus Jacobson ny CFO på Kungsleden

Kungsleden har anställt Magnus Jacobson som CFO. Magnus har mer än 30 års erfarenhet i ledande befattningar inom ekonomi-/finansområdet och har tidigare varit CFO på Norrporten och dessförinnan CFO på Hufvudstaden.

”Magnus har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, finansiering och IR-frågor i

fastighetsbranschen, han har en lång erfarenhet som ledare och ett stort

fastighetskunnande. Magnus blir medlem i Kungsledens företagsledning och ska

tillföra ett ekonomiskt och finansiellt perspektiv på hela vår affär. Magnus ska

tillsammans med mig och ledningen aktivt medverka till bolagets utveckling och

måluppfyllelse på kort och lång sikt och med maximalt värdeskapande för våra

aktieägare som mål”, säger Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Magnus Jacobson är född 1958 och är civilekonom.

Tjänsten tillträds 1 juni 2018. Kungsledens nuvarande CFO, Anders Kvist, har som

meddelades den 22 februari 2018, valt att lämna bolaget på egen begäran och Anders

kvarstår som vVD och CFO till den 13 juli 2018.

Regulatorisk

För ytterligare information, vänligen kontakta vd Biljana Pehrsson 

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2018 kl.07:00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.