Pressmeddelanden

Kungsleden säljer hela Eskilstunabeståndet

Kungsleden har tecknat avtal om försäljning av 15 handels- och kontorsfastigheter i Eskilstuna till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till cirka 700 Mkr före avdrag för latent skatt, vilket är i linje med fastigheternas bokförda värde.

Fastigheterna har en uthyrningsbar area om drygt 80 000 kvm, varav cirka 20 000 kvm har stått vakant under lång tid.

”Vi har fått möjligheten att sälja vårt Eskilstunabestånd till en bra och långsiktig fastighetsägare med fokus på regionstäder. Det frigjorda kapitalet kommer att användas till värdeskapande investeringar i någon av våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö eller Västerås. Transaktionen innebär också att vi stärker vårt fokus på kontor och minskar andelen handelsfastigheter i portföljen till att utgöra 5% av det totala fastighetsvärdet”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden

Frånträde kommer att äga rum i januari 2019 och det årliga driftnettobortfallet uppgår till omkring 40 Mkr.

I och med försäljningen lämnar Kungsleden Eskilstuna och stänger sitt lokalkontor på orten.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden |

+46-8-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-11-26 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.