Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 1 600 kvm i Växjö till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Kungsleden AB (publ) har tecknat ett sexårigt grönt hyresavtal med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) avseende cirka 1 600 kvm kontor och arkiv i den centralt belägna fastigheten Ödman 14 på Storgatan i Växjö.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Myndigheten ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Verksamheten ska till följd av ett regeringsbeslut flytta från Stockholm till Växjö.

”För oss är det viktigt att kunna flytta till moderna lokaler med ett centralt läge och nära kommunikationer. Vi är mycket nöjda att Kungsleden har kunnat matcha våra behov”, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

”Vi hälsar MUCF hjärtligt välkomna som hyresgäst hos oss och innan de flyttar in kommer vi att investera ungefär 9 Mkr på att modernisera lokalerna och anpassa dem efter myndighetens behov. Vi vill på bästa sätt bidra till att skapa bra förutsättningar för deras verksamhet”, säger Tobias Nilsson, förvaltare på Kungsleden.

Inflyttning sker den 1 januari 2019.

Tenant & Partner har varit rådgivare åt MUCF.

För mer information vänligen kontakta:
Tobias Nilson, förvaltare Kungsleden | 0706-10 74 93 | tobias.nilsson@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-07-09 kl.07.00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.