Pressmeddelanden

Kungsledens VD och ledningsgrupp köper aktieoptioner av de stora aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén

Som aviserades i samband med Kungsleden ABs (publ) årsstämma den 25 april har de stora privata aktieägarna Gösta Welandson och Olle Florén utfärdat köpoptioner på Kungsledens aktie till Kungsledens VD och ledningsgrupp.

Utfärdarnas syfte är att skapa tydliga och direkta incitament för VD och ledningsgrupp att skapa värde för alla aktieägare. Optionsvillkoren är utformade enligt marknadspraxis och deltagarna förvärvar optionerna genom att till optionsutfärdarna betala en premie motsvarande marknadsvärdet för optionerna.

De huvudsakliga villkoren är:

  • Löptid: 3 år (slutdag 13 september 2020)
  • Lösenpris: 60 kronor per aktie
  • Totalt antal optioner: 280.000 st fördelat på åtta deltagare i Kungsledens ledningsgrupp
  • Utfärdare är Gösta Welandson genom bolag med 75% och Olle Florén med 25% av optionerna

Då det här är fråga om köpoptioner som utfärdas av enskilda aktieägare uppstår inte någon utspädning för övriga aktieägare. Styrelsen i Kungsleden AB (publ) har godkänt upplägget.

Efter förvärvet av optionerna består VD Biljana Pehrssons samlade innehav av aktierelaterade instrument i Kungsleden AB (publ) av 66.000 stamaktier och 100.000 köpoptioner. Innehavet av stamaktier består av 51.000 aktier i direktinnehav och 15.000 aktier inom ramen för kapitalförsäkring som avser pensionsdepå.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 14/9 2017 kl. 15:15.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.