Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 900 kvm i Göteborg till Magelungen gymnasieskola

Kungsleden har tecknat ett treårigt hyresavtal med Magelungen Utveckling AB om 900 kvm i fastigheten Krokslätt 34:16 på Ebbe Lieberaths gata i Göteborg.

Fastigheten Krokslätt 34:16 ligger i ett område med hög tillgänglighet och närhet till E6:an och spårbunden kollektivtrafik.

”Vi är mycket nöjda med att kunna välkomna Magelungen Utveckling som hyresgäster till Kungsleden. Som långsiktig fastighetsägare tillhandahåller vi attraktiva och funktionella lokaler för olika typer av verksamheter”, säger Patrick Bernvid, marknadsområdeschef Kungsleden.

”Vi är glada att Kungsleden kunde erbjuda oss en passande lokal med bra läge som hjälper oss att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för positiv förändring”, säger Daniel Riddez, vd Magelungen Utveckling AB.

Magelungen Utveckling tillträder den 1 juni 2017. Hyresvärdet uppgår till drygt 1,4 Mkr per år.

För mer information vänligen kontakta:

Patrick Bernvid, marknadsområdeschef, Kungsleden | 031-755 56 11|

patrick.bernvid@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.