Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut 5 800 kvm i Gärdet Frihamnen

Kungsleden har tecknat ett hyresavtal om 5 400 kvm med HD Resources i Fastigheten Rotterdam 1 samt ett hyresavtal om 400 kvm med InfoZone i fastigheten Tegeludden 13. Fastigheterna är belägna i Kungsledens kluster Stockholm City Öst, i den expansiva stadsdelen Gärdet/Frihamnen.

Kungsleden AB (publ) äger fyra kontorsfastigheter om totalt 89 000 kvm i klustret Stockholm City Öst i Gärdet/Frihamnen. Området ingår i Stockholms största stadsutvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden och har ett mycket attraktivt läge nära både Stockholms city, vatten och grönområden. Totalt planeras det för 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser som ska färdigställas de närmaste åren.

Hyresavtalet om 5 400 kvm med HD Resources, är på drygt 6 år och avser i huvudsak tv-och studiolokaler samt kontor. Hyresnivån uppgår till 3 000 kr per kvm. En annan hyresgäst i fastigheten är ATG-ägda Kanal 75 som precis har fått tillträde till sina nya lokaler.

”Det är särskilt roligt att kunna erbjuda HD Resources dessa unika studiolokaler i Gärdet/Frihamnen där många ledande mediabolag har sin verksamhet. Området har fantastisk framtidspotential och är ett av våra prioriterade kluster,” säger Sven Stork, fastighetschef förvaltningsområde Stockholm på Kungsleden.

”I positionen som Nordens ledande mediahus, är vi mycket nöjda med att kunna bibehålla och fortsätta att utveckla HDR’s mediaverksamhet i en fantastisk ny stadsdel i direkt närhet till våra kunder.” säger Mats Dahlström, CEO på HDR Sweden AB.

Hyresavtalet med InfoZone, ett framstående IT-kunskapsbolag avser 400 kvm helt nyrenoverade kontorslokaler på Tegeluddsvägen 80 och löper på i fem år. Även här uppgår hyresnivån till 3 000 kr per kvm.

För mer information vänligen kontakta:

Sven Stork, fastighetschef förvaltningsområde Stockholm på Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 13/11 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.