Pressmeddelanden

Kungsleden har tecknat hyresavtal med Kriminalvården i Östersund om 2 600 kvm

Kungsleden (publ) har tecknat hyresavtal med Kriminalvården rörande lokaler för häkte och frivård i Östersund omfattande totalt ca 2 600 kvm. Hyresavtalen är godkända av regeringen och bygglov har beviljats för uppförande av en ny byggnad på fastigheten Karlslund 5:2.

Det nya hyresavtalet med Häktet löper på 25 år och omfattar ca 1 740 kvm och det nya hyresavtalet med Frivården löper på 15 år och omfattar ca 900 kvm. Det innebär ett sammanlagt hyresvärde om ca 10 Mkr per år. Den nya byggnaden kommer att uppföras inom fastigheten Karlslund 5:2 i centrala Östersund, ett av Kungsledens kluster, och förväntas stå klart våren 2019. Hyresavtalen är båda så kallade ”gröna hyresavtal” - en överenskommelse mellan hyresgäst och hyresvärd om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

I fastigheten Karlslund 5:2 sitter redan idag flera myndigheter och organisationer såsom Polis, Åklagare, RTJ, SOS Alarm, Tullen, Ambulans och Sjukvårdsrådgivning samt Försäkringskassan.

”Vi har sedan lång tid tillbaka en väldigt bra dialog med Kriminalvården och vi är glada över att kunna tillmötesgå deras behov och önskemål i deras ambition att skapa nya och ändamålsenliga lokaler”, säger Per Englund, Marknadsområdeschef på Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Per Englund, Marknadsområdeschef | +46-8-503 052 04 | per.englund@kungsleden.se
Sven Stork, Fastighetschef | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2017 kl. 15:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.