Pressmeddelanden

Kungsleden förstärker i Mälardalen med två nya marknadsområdeschefer

Kungsleden AB (publ) förstärker sin position i Mälardalen och rekryterar Thomas Lundin och Catarina Lundén som marknadsområdeschefer för klustren Västerås City respektive Finnslätten i Västerås.

Västerås är Sveriges femte största stad och en viktig tillväxt- och logistikort med ett strategiskt läge invid E18 samt goda kommunikationer till Stockholm och övriga Mälardalen. Kungsleden är den i särklass största kommersiella fastighetsägaren i Västerås med 575 000 kvm uthyrbar yta där 236 000 kvm ingår i området Finnslätten och 153 000 kvm i Västerås City.

Förvaltningsområde Mälardalens rekryteringar är ett led i Kungsledens övergripande strategi om att förstärka den lokala närvaron i strategiskt viktiga områden. Det innebär bland annat att fler marknadsområden inrättas med lokalt förankrade marknadsområdeschefer, förvaltare, uthyrare och tekniska förvaltare.

”Vi är mycket glada att hälsa Catarina och Thomas välkomna i den strategiskt viktiga rollen som marknadsområdeschef. Jag är övertygad om att deras gedigna erfarenhet kommer att stärka Kungsledens ledande position i Mälardalen och utveckla vårt erbjudande gentemot våra lokala kunder ytterligare”, säger Mats Eriksson, fastighetschef Mälardalen hos Kungsleden.

”Jag ser mycket fram emot att börja på Kungsleden som har gjort en imponerande resa de senaste åren när det gäller att gå över till långsiktigt ägande och utveckling av fastighetsbeståndet. Det är motiverande att vara del av ett framgångsrikt team för Västerås största fastighetsägare i en av Sveriges starkaste tillväxtorter”, säger Catarina Lundén.

”Det ska bli spännande att utveckla klustret Västerås City och skapa ett än mer attraktivt erbjudande för nya och nuvarande hyresgäster. Jag ser också fram emot att bidra med mina erfarenheter till teamet i Västerås och att vara en del av Kungsledens företagskultur med värdeord som professionalism, omtanke och glädje”, säger Thomas Lundin.

Catarina kommer närmast från ICA Fastigheter AB. Tidigare har hon arbetat på Aspholmen Fastigheter AB (idag Castellum). Thomas kommer närmast från Castellum och har dessförinnan bland annat jobbat för Jernhusen.

Catarina tillträdde sin tjänst på Kungsleden den 27 mars och Thomas kommer tillträda den 18 april.

 

Foto: Catarina Lundén           Foto: Thomas Lundin

För mer information vänligen kontakta:

Mats Eriksson, fastighetschef Mälardalen, Kungsleden | 021-40 44 85 | mats.eriksson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 27/03 2017 kl. 12.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap.