Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av bokslutet 2016 den 16 februari klockan 08.45 och 10.15

Den 16 februari 2017 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2016.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till presentationer där vd Biljana Pehrsson och vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist kommenterar kommunikén.

Klockan 08.45 hålls en live-presentation på svenska och klockan 10.15 hålls en presentation via telefonkonferens på engelska. Möjlighet att ställa frågor ges vid båda presentationerna.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Presentation på Kungsledens huvudkontor

Klockan 08.45 hålls en presentation på Kungsledens huvudkontor på Warfvinges väg 31 på Västra Kungsholmen i Stockholm. Frukost serveras från kl 08.30.

Moderator är Niclas Höglund, Nordea.

Anmälan

Anmälan för deltagande på plats sker här.

Följ presentationen live via webbsändning

För dem som inte har möjlighet att närvara på plats kan presentationen även följas live på Kungsledens webbplats. Följ presentationen live här www.kungsleden.se/Q4presentation

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Presentation på engelska via telefonkonferens

Klockan 10.15 erbjuds en presentation av bokslutskommunikén på engelska via telefonkonferens och audiocast. Följ presentationen live här www.kungsleden.se/Q4presentation

Telefonnummer till konferensen:

  •  SE: +46 8 5664 26 90
  •  UK: +44 020 300 898 07

Ingen föranmälan krävs till telefonkonferensen.

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

Finansiell kalender 2017

16 februari                          Bokslutskommuniké 2016

6 mars                                 Extra bolagsstämma

28 mars                               Årsredovisning 2016

25 april                                Delårsrapport, Q1 2017

25 april                                Årsstämma 2017 i Stockholm

12 juli                                  Delårsrapport, Q2 2017

25 oktober                          Delårsrapport, Q3 2017

Kalendariet finns även publicerat på kungsleden.se/kalender 

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08-503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.