Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar 16 fastigheter för 427 Mkr och lämnar sju kommuner

Kungsleden fortsätter sin koncentration av fastighetsbeståndet till prioriterade tillväxtmarknader och avyttrar 16 fastigheter för 427 Mkr vilket ger upphov till en positiv resultateffekt på omkring 35 Mkr. I samband med frånträdet lämnar Kungsleden kommunerna Kumla, Filipstad, Kungsör, Sandviken, Arboga, Piteå och Sigtuna.

Kungsleden fortsätter att fokusera fastighetsportföljen till utvalda tillväxtorter och koncentrerar sin geografiska närvaro till 28 från 34 kommuner utanför storstadsregionerna.

Avyttringarna är ett led i Kungsledens strategi att koncentrera beståndet till utvalda tillväxtmarknader där ett av målen för 2016-2017 är att avyttra fastigheter för 2 Mdr. Kungsleden är på väg att nå målet och har efter denna försäljning avyttrat fastigheter för över 1 Mdr.

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar area om drygt 102 000 kvm och underliggande fastighetsvärde i försäljningen uppgår till 427 Mkr.

Frånträde sker under första kvartalet 2017.

Följande är de 16 fastigheter som avyttras till Söderport Fastigheter AB:

 •  Arboga Bälgen 9
 •  Kumla Oxen 11
 •  Kungsör Armaturen 10
 •  Piteå Öjebyn 119:1
 •  Sandviken Murängen 2
 •  Sandviken Åttersta 6:28
 •  Filipstad Mejeriet 17
 •  Filipstad Mejeriet 18
 •  Sigtuna Märsta 14:1
 •  Stockholm Solkraften 17 & 18
 •  Tyresö Bagaren 9
 •  Tyresö Fotografen 1
 •  Tyresö Kopparen 8
 •  Tyresö Kopparen 9
 •  Tyresö Kopparen 14

Tidigare under året har Kungsleden därutöver tecknat avtal om försäljning av fastigheten Helsingborg Adolfsberg Västra 10 till ett försäljningspris om 7 Mkr. Försäljningspriset ligger i nivå med bokfört värde och fastigheten kommer att frånträdas i april 2017

Foto: Kungsör Armaturen 10

Foto: Piteå Öjebyn 119:1

Foto: Sandviken Åttersta 6:28

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 28/02 2017 kl. 07.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.