Pressmeddelanden

Kungsleden har emitterat sina första företagscertifikat

Kungsleden AB (publ) emitterade under gårdagen de första certifikaten under bolagets nyupprättade företagscertifikatprogram. Emissionen uppgick till 880 Mkr till en genomsnittlig räntekostnad på 0,37 procent. Certifikatprogrammet har ett rambelopp på 2 000 Mkr och certifikaten har en löptid på upp till 12 månader.

"Vi fortsätter att diversifiera vår upplåning genom att nu gå in på den korta penningmarknaden och ge ut företagscertifikat. Certifikatmarknaden är en etablerad finansieringskälla som är extra intressant i dagens mycket låga ränteläge. Certifikatupplåningens låga ränta gör att vi kan fortsätta att hålla nere vår genomsnittliga upplåningskostnad genom att amortera på dyrare kreditfaciliteter i bank", säger Anders Kvist, vice Verkställande Direktör och Ekonomi/finansdirektör.

Arrangör för programmet är Swedbank AB (publ) och emissionsinstitut är Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Anders Kvist, VVD, Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/9 2016 kl. 08.00 CET.

Kungsleden äger, förvaltar och utvecklar kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. Vi skapar värde genom att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt läge och till rätt pris. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i kluster som berikar människors arbetsdag. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna.