Pressmeddelanden

Kungsleden flyttas till Large Cap-listan

Kungsleden flyttas upp till Large Cap-listan efter att Nasdaq har genomfört sin årliga granskning av börsbolagens marknadsvärde. Flytten innebär att Kungsleden betecknas som ett Large Cap-bolag från och med den 2 januari 2017.

Nasdaq genomför årligen en granskning av de nordiska marknaderna för att bedöma om några bolag ska flyttas till ett mindre eller större segment. Segmenten baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet under den månad granskningen sker. Årets granskning har lett till att Kungsleden flyttas från Mid Cap till Large Cap.

”Vår ambition är att på sikt bli ett av Sveriges största och mest lönsamma högkvalitativa fastighetsbolag. Att vi nu flyttas upp till Large Cap-listan är ytterligare ett tecken på att vi är på rätt väg”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden.

Kungsleden har varit börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999, med kortnamnet KLED. Antalet utestående aktier uppgick per den 30 september 2016 till
182 002 752. Börsvärdet den 20 december 2016 uppgick till 10 192 Mkr.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/12 2016 kl. 13.00 

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm OMX Mid Cap.