Pressmeddelanden

Kungsleden bjuder in till presentation av första kvartalet 2016 den 28 april klockan 08.30

Den 28 april 2016 klockan 07.00 publicerar Kungsleden AB (publ) sin delårsrapport för första kvartalet 2016.

Med anledning av detta bjuder Kungsleden in investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media till en presentation av första kvartalet 2016 där vd Biljana Pehrsson och vvd och ekonomi-/finansdirektör Anders Kvist kommenterar kvartalet.

Rapporten släpps klockan 07.00 och kommer att finnas tillgänglig på www.kungsleden.se/rapporter.

Följ presentation via telefonkonferens eller audiosändning kl 8.30

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens och kan även följas live via audiosändning på www.kungsleden.se/Q1presentation

Ingen föranmälan krävs.

Telefonnummer till konferensen

  • SE: +46 8 566 426 90
  • UK: +44 20 300 898 08

Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen finnas tillgänglig på www.kungsleden.se

Media

Journalister som önskar genomföra enskilda intervjuer ombeds kontakta Marie Mannholt enligt nedan senast ett par dagar före presentationen.

För mer information vänligen kontakta:

Marie Mannholt, kommunikations- och marknadschef | 08-503 052 20 | marie.mannholt@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 20/4 2016 kl.13.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.