Pressmeddelanden

Kungsleden avyttrar tre fastigheter i Köping och Norrtälje

Kungsleden avyttrar fastigheten Midgård 12 i Köping samt fastigheterna Handelsmannen 1 och Storsten 2 i Norrtälje. Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 97 Mkr. I och med försäljningarna lämnar Kungsleden Köping och Norrtälje vilket innebär att den geografiska närvaron minskas till 64 kommuner.

Kungsleden AB (publ) avyttrar de icke-strategiska fastigheterna Midgård 12 i Köping samt Handelsmannen 1 och Storsten 2 i Norrtälje.

Midgård 12 är belägen i centrala Köping och omfattar drygt 3 500 kvm handel och kontor. Kungsleden avyttrar fastigheten till Sterner Stenhus Fastigheter och frånträde sker den 2 maj.

Projektfastigheten Handelsmannen 1 och industri-/handelsfastigheten Storsten 2 ligger i centrala Norrtälje. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om knappt 9 900 kvm. Handelsmannen 1 är vakant till 75 %. Kungsleden avyttrar fastigheterna till Genova Property Group och frånträde sker den 1 juli.

Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 97 Mkr vilket är i nivå med bokfört värde. Försäljningarna innebär att Kungsleden lämnar Köping och Norrtälje kommun vilket minskar den geografiska närvaron till 64 kommuner.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 1/4 2016 kl. 07.00 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.