Pressmeddelanden

Ylva Sarby Westman utses till vice VD och CIO i Kungsleden

Ylva Sarby Westman har utsetts till vice VD och Chief Investment Officer i Kungsleden AB (publ). Ylva kommer fortsatt att ha det övergripande ansvaret för Kungsledens transaktionsverksamhet och får dessutom ansvaret för att utveckla företagets organisation, medarbetare och affärsverksamhet.

I den nya rollen kommer Ylva ha det övergripande ansvaret för HR och CSR och därmed ansvara för utvecklingen av Kungsledens human- och strukturkapital samt företagets hållbarhetsarbete. Hon kommer också att ansvara för Kungsledens transaktionsverksamhet och säkerställa att företagets fortsatta expansion genomförs i enlighet med strategin.

Ylva är för närvarande Transaktionschef på Kungsleden där hon har varit i snart sju år. Hon har bred erfarenhet från fastighetsbranschen och har arbetat med förvaltning, fastighetsutveckling och transaktioner under 20 års tid.

”Ylva har spelat en viktig roll i framtagandet av Kungsledens nya strategi och den transformation av fastighetsportföljen som har ägt rum under de senaste åren. Nu är det dags att ta nästa steg och med full kraft utveckla vårt human- och strukturkapital för att förverkliga det nya Kungsleden. Ylva har med framgång utvecklat både människor och affärer under sina år på Kungsleden och är väl lämpad för uppdraget ” säger Biljana Pehrsson, VD för Kungsleden

”Det ska bli fantastiskt roligt att ta sig an en ny utmaning där jag får en unik möjlighet att utveckla både Kungsledens organisation och affärsverksamhet med maximalt värdeskapande som mål. Jag har ett stort intresse för CSR-frågor och ser det som en framgångsfaktor att dessa frågor genomsyrar hela företaget och utgör en självklar del av vår affärsverksamhet” säger Ylva Sarby Westman.

Ylva Sarby Westman tillträder sin nya roll med omedelbar verkan.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | tfn 08-503 052 04

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 17/9 2015 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.