Pressmeddelanden

Kungsledens Master lease-avtal med ABB i Västerås omförhandlat och ersätts med 17 nytecknade hyresavtal

Kungsleden AB (publ) har kommit överens med sin största hyresgäst ABB om att omstrukturera hyresavtalsförhållandet i Västerås. Det gamla Master lease-avtalet ersätts av 17 nya hyresavtal till ett totalt hyresvärde om 214 Mkr per år och med väsentligt längre löptid.

ABB är sedan 2008 Kungsledens största hyresgäst och står för cirka 14 % av Kungsledens totala hyresintäkter. Nu har Kungsleden och ABB kommit överens om att omstrukturera det gemensamma hyresavtalsförhållandet. Det 13 år gamla Master lease-avtalet som omfattar alla fastigheter i Västerås ersätts med 17 hyresavtal av normalt slag. Hyresavtalen innebär marknadsanpassade villkor med större flexibilitet, tydlighet och trygghet för båda parter.

De 17 nya hyresavtalen omfattar totalt 234 000 kvadratmeter lokalyta i elva fastigheter varav 41 000 kvadratmeter utgör kontor i centrala Västerås och 193 000 är industri/ lager på Finnslätten. Avtalen gäller från och med 1 januari 2015 och den genomsnittliga löptiden förlängs till 7,6 år från 3 år enligt Master lease-avtalet.

”Genom den nya lösningen får både Kungsleden och ABB större flexibilitet och trygghet, vilket borgar för en fortsatt god och långvarig affärsrelation”, säger Eskil Lindnér, fastighetschef Kungsleden.

”För ABB har det varit viktigt att hitta en flexibel och långsiktigt hållbar lösning för våra verksamheter i Västerås. Efter förhandlingar med Kungsleden har vi nu hittat en bra form som vi känner oss trygga med och som gör att Kungsleden kan vara med och stödja ABBs framtida utveckling”, säger Lars Åkerstedt, fastighetschef ABB.

Västerås befinner sig i en spännande tillväxtfas som präglas av omfattande infrastrukturprojekt inne i stadskärnan och i Mälardalsregionen som helhet. Västerås, Eskilstuna och Örebro kommer närmare varandra och Stockholm tack vare investeringar i järnväg, vägnät och flygplatser. Regionen blir ett allt viktigare nav i mellersta Sverige.

”Västerås och hela Mälardalen står inför en dynamisk utveckling och Kungsleden vill stärka sin marknadsledande position i regionen. Att vi nu förlänger det strategiska hyresavtalsförhållandet med ABB är ett centralt inslag i våra ambitioner. Det känns extra bra att vi nu även har fått Mats Eriksson på plats i Västerås som ny regionchef för Kungsleden i Mälardalen.”, säger Eskil Lindnér.

För mer information vänligen kontakta:

Eskil Lindnér, fastighetschef Kungsleden | 040-17 44 02 | eskil.lindner@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 3/25 2015 kl. 10.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.