Pressmeddelanden

Kungsleden hyr ut till Lernia i Kista

Kungsleden har tecknat ett hyresavtal med Lernia Utbildning AB i fastigheten Keflavik 1 i Kista norr om Stockholm.

Kungsleden AB (publ) har nyligen tecknat ett hyresavtal med utbildningsbolaget Lernia Utbildning AB i fastigheten Keflavik 1 i Kista. Lernia är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning, bemanning och omställning. Bolaget ägs av svenska staten och har sitt säte i Stockholm.

Keflavik 1 är en modern kontorsfastighet som ingår i Kungsledens Kistakluster med hög tillgänglighet till bland annat Kista Galleria, restauranger och kaféer samt tunnelbana och pendeltåg. I och med uthyrningen till Lernia ökar uthyrningsgraden i Keflavik 1 till 86 procent.

”Det är glädjande att kunna välkomna Lernia till Kungsledens fastighet Keflavik i Kista. Lernia är ett stort och professionellt bolag med många duktiga medarbetare som nu flyttar in i lokaler som passar deras behov väl. Att snabbt kunna erbjuda lokaler till verksamheter med skilda behov visar på styrkan med vår klusterstrategi”, säger Christofer Elg, förvaltare Kungsleden.

”För både kunder och medarbetare är det viktigt med lokaler som är tillgängliga, trivsamma och flexibla. Kungsledens lokaler i Keflavik uppfyller dessa krav med närhet till Kista Galleria och kommunikationer, men även i hur lokalerna är utformade. Vi ser nu fram emot att utveckla vår Kistaverksamhet tillsammans med våra medarbetare och vår hyresvärd”, säger Liselott Mannberg, lokalsamordnare Lernia AB.

För mer information vänligen kontakta:

Christofer Elg, förvaltare Kungsleden | 08-503 052 35 | christofer.elg@kungsleden.se

Sven Stork, regionschef Stockholm Kungsleden | 08-503 052 06 | sven.stork@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 29/12 2015 kl. 07:00

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.