Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar kontorsfastighet med bästa skyltläge utmed E4

Kungsleden stärker sin position norr om Stockholm genom förvärvet av fastigheten Terminalen 2 med en uthyrningsbar yta om drygt 15 000 kvm. Det totala förvärvspriset uppgår till 285 Mkr.  Efter detta förvärv uppgår det sammanlagda fastighetsvärdet i Stockholm till 7,6 miljarder kronor vilket motsvarar 33 procent av hela portföljen i Kungsleden.

Kungsleden AB (publ) förvärvar kontorsfastigheten Terminalen 2 i Sollentuna kommun och stärker därmed sin position i norra Stockholm. Den moderna kontorsfastigheten strax norr om Kista blir ett utmärkt komplement till Kungsledens befintliga bestånd i Kista Science City. Området där fastigheten ligger är i en expansionsfas med fokus på företag inom elektronik, data och telekom.

Fastighetens flexibla ytor, moderna teknik och strategiska skyltläge längs Sveriges mest trafikerade motorvägssträcka, och halvvägs mellan Arlanda och Stockholm, passar väl in i Kungsledens strategi. Fastighetens goda läge stärks ytterligare i samband med att Förbifart Stockholm färdigställs.

Terminalen 2 är i princip fullt uthyrd till ett tiotal välkända hyresgäster såsom LG Electronics, Onninen, Elgiganten, Renault med flera, och har utöver den uthyrningsbara ytan på drygt 15 000 kvm outnyttjade byggrätter på 7 500 kvm. 
 
”Det är glädjande att vi kan komplettera vårt bestånd i norra Stockholm med en stor och moderniserad kontorsfastighet som tack vare Humlegårdens fina jobb och uppgraderingar håller en väldigt hög kvalitet. Fastigheten ligger i ett område som blir allt mer attraktivt i takt med att staden växer, vilket inte minst återspeglas av att flera av hyresgästerna valt att förlägga sina nordiska huvudkontor hit”, säger Ylva Sarby Westman, transaktionschef på Kungsleden. 
 

Säljare är Humlegården och tillträde sker i oktober 2015.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, transaktionschef Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/6 2015 kl. 07.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.