Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar fastigheter för 3 miljarder och skapar nytt innerstadskluster på Gärdet-Frihamnen

Kungsleden förvärvar fyra fastigheter på Gärdet och en i Hammarby Sjöstad i Stockholm för 3 miljarder kronor och skapar därmed ett nytt innerstadskluster. Den totala uthyrningsbara arean är 96 000 kvm.

Kungsleden AB (publ) stärker sin marknadsposition på kontorsmarknaden i Stockholm genom att förvärva fyra fastigheter på Gärdet-Frihamnen och en i Hammarby Sjöstad. Fastigheterna Rotterdam 1, Tegeludden 13, Stettin 5 och Stettin 6 ligger på Gärdet-Frihamnen och Godsvagnen 9 i Hammarby Sjöstad. Bland hyresgästerna märks bland andra Tullverket, Fortifikationsverket, Biz Apartment, Axfood samt Procter & Gamble och hyresvärdet uppgår till 200 miljoner kr. Uthyrningsgraden idag är 92 procent och den genomsnittliga återstående hyreskontraktsdurationen uppgår till 4,4 år. Säljare är Djurgårdsstadens Fastigheter AB.

I och med förvärvet etablerar Kungsleden ytterligare ett kluster med totalt 88 500 kvm uthyrningsbar area, vilket kommer att komplettera bolagets kontors- och hotellerbjudande i stockholmsregionen i form av bland annat klustren Danderyd Kontor, Kista City, Västberga och Västra Kungsholmen/Vasastan. Fastigheterna på Gärdet-Frihamnen tillträds den 1 december och tillträdet av fastigheten i Hammarby Sjöstad sker efter att nybyggnationen är färdigställd vilket beräknas ske till våren 2017.

”Jag är oerhört stolt och glad över att vi nu lyckats förvärva ett kluster av fastigheter i ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden och därmed väsentligt stärker vårt kunderbjudande i Stockholms innerstad. Genom förvärvet överträffar vi vårt expansionsmål för 2017 då vi når 27 miljarder i fastighetsvärde redan i år och mer än 40 procent av det totala fastighetsvärdet kommer att vara i Stockholm”, säger Biljana Pehrsson, vd Kungsleden.

Gärdet-Frihamnen ligger i Norra Djurgårdsstaden som är ett av Stockholms största stadsutvecklingsområden. I denna nya stadsdel uppförs 12 000 bostäder, 35 000 arbetsplatser, en modern hamn och ny infrastruktur i form av Spårväg City och Norra Länken.

Lånefinansiering för fastighetsförvärvet har avtalats i form av en sexårig kredit från Danske Bank till marknadsmässiga villkor. 

Foto: Gärdet-Frihamnen

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/10 2015 kl. 14.30. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.