Pressmeddelanden

Kungsleden säljer hotellfastighet i Malmö

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla fastighetsbeståndet i enlighet med strategin och säljer hotellfastighet i Malmö för 91,5 Mkr. Försäljningen ger en vinst om cirka 5 Mkr. Köpare är Jägersro Förvaltnings AB.

Fastigheten, Gunghästen 1, ligger i Jägersro, i utkanten av Malmö och har en uthyrningsbar area omkring 8 840 kvm. Fastigheten består i huvudsak av hotellverksamhet med Best Western Hotel som största hyresgäst. Frånträde sker den 1 juli.  

”Vi säljer ännu en icke-strategisk fastighet ur den ”gamla” Kungsleden portföljen till ett pris högre än bokfört värde. Vi fortsätter renodlingen av vår fastighetsportfölj för att i nästa steg kunna investera i fastigheter i prioriterade tillväxtmarknader med inriktning på kontor i första hand men också industri/lager och handel”, säger Kungsledens transaktionschef Ylva Sarby Westman.    


Foto: Gunghästen 1

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden |tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Biljana Pehrsson, VD Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23/6 2014 kl. 14.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.