Pressmeddelanden

Kungsleden säljer fem fastigheter och lämnar tre orter

Kungsleden AB (publ) fortsätter att renodla och optimera sitt fastighetsbestånd i enlighet med strategin och avyttrar fem mindre handelsfastigheter i fem kommuner. Försäljningspriset uppgår till 112 Mkr. Köparen är Redito genom Trophi Retail 1 AB.

Kungsleden har sålt fem mindre handelsfastigheter i kommunerna Fagersta, Torsås, Kalmar, Orust och Hallstahammar. Det gäller fastigheter: Marketentaren 1 i Fagersta, Eldsboda 1:121 i Hallstahammar, Rovan 17 i Kalmar, Henån 1:303 på Orust samt Torsås 1;25 i Torsås. Fastigheterna förvärvades i november 2006.

Genom denna försäljning lämnar vi kommunerna Fagersta, Torsås och Orust. Frånträde sker i juni och affären ger upphov till en mindre realisationsvinst.

”Vi fortsätter att koncentrera vår fastighetsportfölj genom försäljning av icke-strategiska fastigheter. Försäljningen frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter i priorierade tillväxtmarknader”, säger Kungsledens Transaktionschef Ylva Sarby Westman.

Regulatorisk

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Transaktionschef Kungsleden |tfn 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anders Kvist, vVD och Ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se


This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29/4 2014 kl. 8.15. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.